Hidrant nadzemniHidrant in hidrantne omarice vseh vrst

Hidrant je naprava, ki jo priključimo na vodovodno omrežje. Povezujemo ga s požarno varnostjo, saj nam v primeru požara nudi zadostne količine vode za gašenje. Takšna naprava mora biti v brezhibnem stanju, saj nikoli ne vemo, kdaj jo bomo potrebovali. Uporaba hidranta je namenjena izključno za potrebe po gašenju, zaradi česar je odvzem vode iz hidranta brez dovoljenja pristojne osebe nedovoljen. V izjemnih primerih, kadar je pristojna oseba seznanjena z namenom uporabe, je mogoče s pomočjo hidranta napolniti bazen, čistiti javne ceste in izvesti druga opravila, za katera potrebujemo večje količine vode. V tem primeru odvzem vode izvede strokovno usposobljen delavec, ki pri svojem delu uporablja tudi primeren nastavek. Omeniti je potrebno tudi hidrantne omarice, ki vsebujejo cev za gašenje. V podjetju Armex vam nudimo nadzemne hidrante po ugodni ceni, na voljo pa so tudi hidrantne omarice. Nadzemni hidranti imajo pred podzemnimi veliko število prednosti, saj jih gasilci prej opazijo, hitrejša pa je tudi njihova uporaba. Ker so vidni na daleč in dobavljajo velike količine vode, so nadzemni hidranti odlična izbira.

 

Hidrantne omarice za nadtalne in podtalne hidrante

Hidrantne omarice so tesno povezane s hidranti, saj vsebujejo gumirane cevi oziroma kolute različnih dimenzij. Hidrantne omarice se običajno montirajo neposredno na zid. Mogoča je nadometna ali podometna montaža, pa tudi prostostoječa (z uporabo dodatnih nosilcev), kar je odvisno predvsem od vrste hidrantne omarice. V podjetju Armex vam nudimo nadzemne hidrante inox in vse vrste hidrantnih omaric. Izbira omarice je odvisna tudi od tega, ali na določenem območju obstaja večja oziroma manjša nevarnost nastanka požara, saj so za urbana naselja in gospodarske objekte primernejše prostostoječe omarice.

 

Hidrant – podzemni ali nadzemni?

Hidrant je lahko nadzemni ali podzemni. Nadzemni so primernejši za gasilce, saj jih je mogoče zlahka opaziti, vendar pa so nevarni v smislu, da se lahko vanje kdo zaleti. V podjetju Armex proizvajamo tudi lomne nadzemne hidrante, ki se v primeru udarca z vozilom , zlomijo kontrolirano, na za to predvidenem delu hidranta. Ob lomu tak hidrant ostane zaprt. Nadzemni lomni hidrant se običajno namešča na mestih blizu voznih površin ali na parkiriščih. Podzemni hidranti se v večini primerov nahajajo na javnih prometnih površinah in pločnikih. Gasilci jih težje opazijo, način uporabe je precej počasnejši, prav tako pa je dobava vode slabša kot pri nadzemnem hidrantu saj ima samo en priklop. Nadzemni hidranti ima običajno tri priključna mesta za gasilske cevi. Več informacij o hidrantih lahko pridobite pri strokovnjakih iz podjetja Armex, v katerem vam bomo z veseljem svetovali. Nudimo vam tudi označevalne znake za hidrante, ki so na voljo po ugodni ceni. Vabljeni k ogledu ponudbe.

Hidrantne omarice

Hidranti, hidrantne omarice in znaki za hidrant po ugodni ceni

Hidranti niso uporabni le za gašenje požarov, temveč jih uporabljamo tudi za začasno povezovanje cevovodov. Nadzemni hidranti inox imajo izjemno majhno težo in preprosto vgradnjo. Pri nakupu hidranta lahko izbiramo med lomljivimi in nelomljivimi nadzemnimi hidranti inox, vsi pa so certificirani v skladu s standardi Evropske unije. Pri poškodbi nadzemnega hidranta sistem avtomatično prepreči iztok vode, pri njegovem popravilu oziroma servisiranju pa ni potreben izklop nadzemnega hidranta. Cene nadzemnih hidrantov niso fiksne, saj omogočajo določene prilagoditve spojk, oznak in izvedb nadzemnih hidrantov. Cene so tako odvisne od prilagoditev hidranta, velikosti naročila in vrste hidranta. Podzemni hidranti se vgrajujejo na območjih, kjer bi ovirali promet ali kjer ni veliko prostora za nadzemni hidrant. Omogočajo velik pretok brez posebnega vzdrževanja, kar posledično zagotavlja kakovostno tesnjenje. Imajo odlične hidravlične lastnosti in so zaščiteni pred korozijo. Seveda ne gre pozabiti na hidrantne omarice, ki so prav tako ključen del protipožarne zaščite. Hidrantne omarice so v različnih kombinacijah s hidranti primerne za objekte, kjer je možnost nastanka požarov manjša. Vsi nadzemni in podzemni hidranti ter hidrantne omarice morajo biti označeni z znakom za hidrant, ki je izdelan v skladu z zahtevami Pravilnika o varnostnih znakih. Znak za hidrant je narejen iz kakovostnih PVC ali fotoluminiscentnih folij in mora biti nameščen na čisto podlago. Vse izdelke lahko najdete v naši pestri ponudbi, ki vam jo bomo z veseljem predstavili ob obisku.