Hidrant nadzemniHidrant in hidrantne omarice vseh vrst

Hidrant je naprava, ki jo priključimo na vodovodno omrežje. Povezujemo ga s požarno varnostjo, saj nam v primeru požara nudi zadostne količine vode za gašenje. Takšna naprava mora biti v brezhibnem stanju, saj nikoli ne vemo, kdaj jo bomo potrebovali. Uporaba hidranta je namenjena izključno za potrebe po gašenju, zaradi česar je odvzem vode iz hidranta brez dovoljenja pristojne osebe nedovoljen. V izjemnih primerih, kadar je pristojna oseba seznanjena z namenom uporabe, je mogoče s pomočjo hidranta napolniti bazen, čistiti javne ceste in izvesti druga opravila, za katera potrebujemo večje količine vode. V tem primeru odvzem vode izvede strokovno usposobljen delavec, ki pri svojem delu uporablja tudi primeren nastavek. Omeniti je potrebno tudi hidrantne omarice, ki vsebujejo cev za gašenje. V podjetju Armex vam nudimo nadzemne hidrante po ugodni ceni, na voljo pa so tudi hidrantne omarice. Nadzemni hidranti imajo pred podzemnimi veliko število prednosti, saj jih gasilci prej opazijo, hitrejša pa je tudi njihova uporaba. Ker so vidni na daleč in dobavljajo velike količine vode, so nadzemni hidranti odlična izbira.

 

Hidrantne omarice za nadtalne in podtalne hidrante

Hidrantne omarice so tesno povezane s hidranti, saj vsebujejo gumirane cevi oziroma kolute različnih dimenzij. Hidrantne omarice se običajno montirajo neposredno na zid. Mogoča je nadometna ali podometna montaža, pa tudi prostostoječa (z uporabo dodatnih nosilcev), kar je odvisno predvsem od vrste hidrantne omarice. V podjetju Armex vam nudimo nadzemne hidrante inox in vse vrste hidrantnih omaric. Izbira omarice je odvisna tudi od tega, ali na določenem območju obstaja večja oziroma manjša nevarnost nastanka požara, saj so za urbana naselja in gospodarske objekte primernejše prostostoječe omarice.

 

Hidrant – podzemni ali nadzemni?

Hidrant je lahko nadzemni ali podzemni. Nadzemni so primernejši za gasilce, saj jih je mogoče zlahka opaziti, vendar pa so nevarni v smislu, da se lahko vanje kdo zaleti. V podjetju Armex proizvajamo tudi lomne nadzemne hidrante, ki se v primeru udarca z vozilom , zlomijo kontrolirano, na za to predvidenem delu hidranta. Ob lomu tak hidrant ostane zaprt. Nadzemni lomni hidrant se običajno namešča na mestih blizu voznih površin ali na parkiriščih. Podzemni hidranti se v večini primerov nahajajo na javnih prometnih površinah in pločnikih. Gasilci jih težje opazijo, način uporabe je precej počasnejši, prav tako pa je dobava vode slabša kot pri nadzemnem hidrantu saj ima samo en priklop. Nadzemni hidranti ima običajno tri priključna mesta za gasilske cevi. Več informacij o hidrantih lahko pridobite pri strokovnjakih iz podjetja Armex, v katerem vam bomo z veseljem svetovali. Nudimo vam tudi označevalne znake za hidrante, ki so na voljo po ugodni ceni. Vabljeni k ogledu ponudbe.

Hidrantne omarice