Na kaj je potrebno paziti?

Nova zakonodaja, ki ureja področje odvajanja gospodinjskih odpadnih komunalnih voda v javno kanalizacijo, zapoveduje, da morajo vsi lastniki objektov, ki niso povezani z javno kanalizacijo, sami poskrbeti za odvajanje in čiščenje gospodinjskih odpadnih voda. Lastniki hiš, ki niso priključene na javno kanalizacijo, bodo morali svoje greznice zamenjati s čistilno napravo.

Odstranjevanje odpadnih voda je na področjih, kjer se ne bo gradilo javno omrežje, zaradi mnogih uredb, zakonov in predpisov, ki jih je treba upoštevati, na prvi pogled videti zelo zapleteno. S pravim partnerjem in ustrezno izbranim sistemom imate dolgoročno korist, saj odpadejo vsi stroški dragih priključnin na kanalizacijo, kakor tudi drago letno čiščenje odplak. Poleg finančnega vidika je vredni omeniti še ekološki, saj je bistvo delovanja majhnih čistilnih naprav ohranjanje čistega okolja oziroma čistih podtalnih in površinskih voda, predvsem tam, kjer ni javne infrastrukture.