Pršilci vode

Pršilci vode za urejeno zelenico z namakalnim sistemom za travo

Pršilci vode so za urejeno zelenico pred hišo skoraj obvezen kos namakalne opreme, saj ta omogoča stalno vzdrževanje trave. Poleg zalivanja zelenice pred hišo pa imajo ti še mnogo drugih funkcij- primerni so za zalivanje športnih igrišč, zalivanje kmetijskih površin ipd. Takšen sistem zalivanja pogovorno imenujemo tudi »dež po naročilu«, saj lahko zalivanje popolnoma prilagodite svojim željam in navadam tako, da bo najbolj ustrezalo zelenici.

vodni-prsilci-za-travo

Zgodovina namakalnih sistemov za travo in gojenje pridelkov

Danes pršilce vode poznamo kot izjemno tehnološko dovršene naprave, ki pomagajo pri pridelovanju zelenjave in drugih poljščin v kmetijstvu, pogosto pa se uporabljajo tudi za vzdrževanje zelenice na športnih igriščih. Kljub temu pa je njihova zgodovina izjemno zanimiva, saj je močno povezana z zgodovino človeštva. Začetki razvoja zalivanja s pomočjo bolj zapletenega sistema segajo v Mezopotamijo in Egipt, ki ju danes poznamo kot zibko civilizacije in človeštva, približno 8 tisočletij nazaj. Na območja, kjer ni bilo dovolj vlage v zemlji, so speljali kanale iz reke, da so lahko gojili ječmen tudi v manj ugodnih področjih.

Tekom zgodovine se je razvilo ogromno različnih tehnik, nekatere pa se uporablja še danes. Takšen primer so kanati, ki so bili razviti v antični Perziji. Gre za navpična zajetja in položne tunele, ki pripeljejo tekočino iz pobočja pečin do podtalnice, prvi pa so bili narejeni že pred skoraj 3.000 leti. Na Kitajskem so v času dinastije Han uporabljali prve hidravlične namakalne sisteme z verižnimi črpalkami, arheološki ostanki nekoliko drugačne mreže oz. sistema pa obstajajo tudi v Andih v Južni Ameriki.

namakalni-sistemi-za-travo

Namakalna oprema ponuja različno rabo tehnologije

Za različne potrebe so se seveda razvile različne tehnike in vrste vodnih pršilcev- nekje se zaliva rastline, ki potrebujejo vlago iz zraka, drugje je potrebna vlažnost zemlje, spet drugje pa morajo biti padavine rahle, a stalne. Ravno zato so se razvile različne tehnike, vsaka pa služi drugačnemu namenu za maksimalne rezultate:

kapljični sistem - pri tem sistemu tekočina kaplja neposredno na korenine rastlin iz cevi z majhnimi luknjicami. Tak sistem za zalivanje pogosto uporabljamo za domače vrtove ali rastlinjake, možna pa je tudi avtomatizacija sistema, da npr. zelenjavo v rastlinjaku vsak dan zalije ob isti uri.

škropilnice - tu se tekočina razprši z velikimi škropilnicami po celotni kmetijski površini. Ta sistem je najbolj primeren za zalivanje velikih površin, kot so travniki in polja, vendar pa se zaradi izhlapevanja izgubi več tekočine kot pri kapljičnem sistemu.

podzemne kapljične cevi - pri tem sistemu tekočina priteče v kapalne cevi, ki se nahajajo pod zemljo in s tem neposredno zalivajo korenine rastlin. Ta sistem je zelo učinkovit pri varčevanju s tekočino, saj se ne izgubi zaradi izhlapevanja in ne ponika v tla na neželenih mestih.

kanali - pri tem sistemu tekočina teče po kanalih in se nato razporedi na kmetijska zemljišča. Ta sistem je najbolj primeren za kmetijska zemljišča v sušnih območjih, kjer so kanali osnovni način zalivanja- takšen sistem se je prvotno uporabljal tudi v Mezopotamiji.

ventilatorji - tu ne gre za klasično zalivanje, temveč bolj za paro in vlago v zraku, ki jo ustvarja poseben ventilator. Ta sistem se uporablja predvsem v rastlinjakih, kjer je potrebna natančna in učinkovita kontrola vlage.

 

 

 

Vodni pršilci za različne namene- od zalivanja zelenjave pa do industrijskega zaščitnega pršenja

Zalivanje se še danes največ uporablja v kmetijstvu, nekoliko manj pa tudi v industriji. Največkrat se z pršilci vode zaliva zelenjavo in ostale poljščine v rastlinjakih, manjši delež pa je tudi ohranjanje lepe zelenice na vrtu. Izdelke iz kataloga se lahko uporablja za naslednje panoge oz. namene:


stabilni sistemi za zalivanje kmetijskih površin: nepremični, torej namenjeni stalni uporabi na določenih mestih, uporabni v sadjarstvu, zalivanje pod krošnjami, vrtnarstvu, pridelavi zelenjave, parki, privatni vrtovi, športne zelenice, konjeniški objekti, zunanje in notranje maneže, deponije premoga ali lesa, deponije odpadkov, proti-prašna zaščita,

zalivanje z mobilnimi sistemi: z vodnim pršilci ali namakalno rampo, namenjeno predvsem namakanju kmetijskih površin na ravnem terenu, možnost tudi nakupa samohodnih namakalnih naprav,

zalivanje športnih površin: za naravno zelenico ali preprečevanje prašenja, kar je v določenih športnih še kako pomembno, primerna za igrišča za nogomet, tenis, konjska dirkališča, golf igrišča, hokej na travi,

industrijsko zaščitno pršenje: namenjeno predvsem preprečevanju prašenja za površine z razsutim tovorom, reciklažne centre, centre za ravnanje s posebnimi snovmi, prometne površine, peskokopi …

prsilci-vode-za-namakanje

V današnjem svetu, kjer se soočamo s številnimi izzivi, povezanimi z okoljem, je pomembno, da stalno iščemo načine, kako učinkovito upravljati z viri, ki jih imamo na voljo. Voda je eden izmed najpomembnejših in najdragocenejših virov, ki jih imamo, in pršilci vode ter zalivalni sistemi so ena izmed možnosti, kako lahko bolje upravljamo z njo.

Ti sistemi so zasnovani tako, da zagotavljajo enakomerno in učinkovito zalivanje trave, s čimer se povečuje produktivnost kmetijske površine, torej več pridelka in izboljšuje videz trate. Poleg tega namakalni sistemi za travo pomagajo prihraniti tekočino, saj ta ne izhlapi in ne odteka, ampak se absorbira neposredno v tla, kjer jo rastline potrebujejo. Odločite se za pametno rešitev za prihodnost!