Vodovodni inštalaterjiVodovodne inštalacije morajo biti izvedene po mnogih standardih

Vodovodne inštalacije so zahteven in obširen projekt zato jih izvajajo inštalaterska podjetja, ki so za to specializirana. Če inštalatersko podjetje ne izvede inštalacije pravilno, je njena sanacija zelo zamudna in predstavlja dodaten visok strošek. Načrti, karte katastra vodovodnih inštalacij ter hidravlični modeli so za inštalaterje osnova za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo vodovodnih sistemov. Možnost vdiranja vode iz okolice v vodovodne inštalacije sistemov za pitno vodo morajo inštalaterji popolnoma izključiti. Vodovodne inštalacije se polagajo inštalaterji v jarke globine do 2 m, izjemoma tudi 3 m. Širine jarkov za vodovodne inštalacije morajo biti najmanj 70 cm. Priporočljiv padec vodovodnih inštalacij je 0,2 %. Inštalaterji morajo predvideti da bodo jarki za vodovodne inštalacije suhi, brez deževnice ali podtalnice. V jarkih morajo inštalaterji za vodovodne inštalacije pripraviti posteljico iz peska. Izjema so vodovodne polietilenske cevi z zaščitnim plaščem, ki ne rabijo predhodne priprave terena. Vse vodovodne inštalacije morajo inštalaterji tako toplotno zaščititi, da se temperatura vode pri minimalnem pretoku ne spremeni za več kot 3⁰C. Vodovodne inštalacije morajo inštalaterji zasnovati tako, da imajo zadostno trdnost za prenašanje statičnih in dinamičnih obremenitev.


Cevi za vodovodno inštalacijo so iz zdravstveno neoporečnih materialov

Cevi za vodovodno inštalacijo, ki jih inštalaterska podjetja najpogosteje uporabljajo so polietilenske in ductil. Obe vrsti cevi sta primerni za razvod pitne vode. Katere inštalacije so najprimernejše za določeno področje, določi inštalatersko podjetje glede na karakteristike terena. Včasih so inštalaterji uporabljali za vodovodne inštalacije svinčene cevi, ki so zdravju škodljive. Starejše vodovodne inštalacije, ki so še vedno iz svinčenih cevi inštalaterji menjajo z novejšimi cevmi, ki so zdravstveno neoporečne. Inštalatersko delo s polietilenskimi in ductil cevmi je zelo enostavno in hitro. Novejše cevi imajo dolgo življenjsko dobo in številne prednosti pred starejšimi svinčenimi cevmi. Imajo majhno težo in lažje se spajajo kar olajša delo inštalaterjem. Cevi imajo nizko toplotno in zvočno prevodnost ter dobro odpornost na mehanske poškodbe.


Vodovod nadgradite z uporabo deževnice za zmanjšanje stroškov pitne vode

Vodovodne inštalacije v domovih obsegajo razvod hladne in tople sanitarne vode ter odvod odpadne vode. Lahko pa vam inštalater vodovodno inštalacijo nadgradi še z zbiralnikom deževnice. Deževnica se lahko uporablja samo za zalivanje vrta in pranje avtomobila. Lahko se uporablja kot del inštalacije za WC kotliček in pralni stroj. Še boljše pa je, če se uporablja tudi kot pitna voda. V primeru uporabe deževnice v sanitarne namene mora vodovodni inštalater narediti dvojno inštalacijo. Ena vodovodna inštalacija je za pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja, druga inštalacija pa za pitno vodo iz zbiralnika deževnice. Na ta način prihranite polovico pri mesečnih stroških za pitno vodo.

Cevi za vodovodne inštalacije