Vodovodne cevi iz plastike imajo veliko dobrih lastnosti

Vodovodne cevi za vodovodne inštalacije, ki jih nudimo so polietilenske, plastične in litoželezne ductil cevi. Cevi za zunanji vodovod, ki se uporabljajo so polietilenske ali litoželezne ductil. Polietilenske cevi se uporabljajo za notranji vodovod in za zunanji vodovod, saj so zelo odporne na mehanske poškodbe. Polietilenske cevi imajo lahko tudi izolativni plašč, ki je zelo trden. Namenjene so polaganju brez priprave podlage. Plastične cevi za vodovod so trdne. Večinoma se plastične cevi uporabljajo za notranje vodovodne inštalacije. Dobra lastnost plastičnih vodovodnih cevi je, da imajo notranje stene gladke kar preprečuje nabiranje vodnega kamna. Litoželezne ductil cevi so namenjene samo zunanjem vodovodu. Uporabljajo se za pitno vodo ali za kanalizacijo. To so vodovodne litoželezne cevi, ki so v notranjosti zaščitene s centrifugalno nanešeno malto, na zunanji strani pa so zaščitene z antikorozijskim premazom. So primerne za nestabilna in potresna območja.

Plastične cevi za vodovod cena

Plastične cevi za vodovod za bolj zdravo pitno vodo

Vodovodne cevi iz plastike so namenjene prenosu raznih tekočin. Plastične vodovodne cevi so primerne za pitno vodo in za odpadno vodo. Imajo veliko dobrih lastnosti. Plastične cevi za vodovod so poceni. Mehansko in kemično so zelo obstojne, zato so poleg prenosa vode primerne tudi za prenos kemičnih tekočin. Plastika je odporna na kisline, luge in topila. Velika prednost vodovodnih plastičnih cevi je tudi ta, da ne korodirajo. Vodovodne plastične cevi so iz materialov, iz katerih se ne izločajo nevarne snovi zato je voda iz plastičnih cevi zdravju nenevarna. Ker imajo vodovodne plastične cevi gladke stene v notranjosti, se na njih ne more nabirati vodni kamen. Vodovodne plastične cevi so tudi toplotno in zvočno nizko prevodne. Ker je plastika lahka, je rokovanje z njimi enostavno in hitro.

 

Cevi za zunanji vodovod morajo biti zelo odporne na mehanske poškodbe

Za zunanje vodovode se uporabljajo polietilenske in litoželezne ductil cevi. Vodovodne cevi iz polietilena so vsestranske, so zelo odporne na mehanske poškodbe in kemično ter korozijsko zelo obstojne. Zato so primerne za vgradnjo v različne podlage. Polietilenske cevi z izolacijo so bile narejene za polaganje brez predhodno pripravljene podlage, primerne so celo za skalnata območja. Uporaba je mogoča tudi na kontaminiranih tleh. So zelo prilagodljive zato se jih uporablja tudi na področjih kjer so zemeljski premiki ali posedanja terena. So zelo lahke kar olajša in poceni transport. Imajo zelo dolgo življenjsko dobo. Litoželezne ductil cevi so cevi večjih premerov, ki se uporabljajo za pitno vodo in za kanalizacijo. V notranjosti imajo cementno oblogo, zunanji premaz pa je zaščita pred korozijo. Zaradi njihove vzdržljivosti jih je možno polagati tudi na potresnih območjih in na nestabilnih terenih.

 Vodovodne cevi cena