Vodovodne cevi iz polietilena za hišni in javni razvod pitne vode

Za vodovod nudimo polietilenske, plastične in litoželezne ductil cevi. Najbolj razširjene vodovodne cevi so polietilenske, ki se uporabljajo za distribucijo pitne vodne in za odvajanje odpadnih vod. Vodovodne cevi iz polietilena za pitno vodo, ki so označene z modro črto, ustrezajo zdravstvenim standardom za snovi, ki prihajajo v stik z živili. So zelo mehansko in kemično obstojne, fleksibilne in imajo majhno težo. Glede dimenzij jih delimo na: manjše dimenzije, ki so namenjene za hišne priključke in razdelilne vode ter večje dimenzije polietilenskih cevi za vodovod, ki so namenjene glavnim oskrbovalnim vodom. Polietilenske vodovodne cevi imajo lahko tudi izolacijo. Izolacija je zašitni plašč iz plasti materialov, ki so izjemno odporni na abrazijo in mehanske poškodbe.


Vodovodne ceviDimenzije cevi za vodovod so različne glede na mesto in namen cevovoda

Polietilenske cevi za vodovod delimo na tri skupine. Prva skupina so polietilenske cevi za vodovod z oznako PE80, ki so manjših premerov, maksimalno do 125 mm. Zaradi polietilena, ki je zelo fleksibilen, so največkrat uporabljene v hišnih napeljavah za izvedbo priključkov in razdelilnih vodov. Druga skupina polietilenskih cevi za vodovod ima oznako PE100. Uporabljajo se za glavne oskrbovalne vode, ki povezujejo mesto priprave vode z razdelilnim vodnim omrežjem. Tretja skupina pa so vodovodne polietilenske cevi z zaščitnim plaščem z oznako PE100RC, ki so primerne za posebne načine vgradnje cevovodov. Polagajo se lahko z metodami brez izkopov, kar ustvarja strožje kriterije za vodovodne napeljave.


Izolacija za vodovodne cevi iz polietilena je trden zaščitni plašč

Vodovodne polietilenske cevi s plaščem imajo zelo dolgo življenjsko dobo. Zaščitnemu plašču so dodane primesi, ki povzročijo dodatno trdnost in odpornost materiala. Polietilenske cevi s plaščem imajo premer od 32mm do 125 mm. Debelina plašča pri vseh polietilenskih ceveh znaša 1,5 mm. Uporabljajo se za vodovodna in kanalizacijska omrežja še posebej na zahtevnejših terenih kot je skalnati ali kontaminiran teren. Polietilenske cevi s plaščem so primerne za sanacije vodovodov, kjer se uporabljajo metode brez izkopov in za gradnje, kjer se zahteva hitro in nezahtevno polaganje vodovodov. Zaradi načina vgradnje, ki je možna brez posebne priprave terena omogočajo tudi prihranek pri gradbenih delih.


Plastične in litoželezne vodovodne cevi različnih dimenzij

Plastične cevi za vodovod so izdelane iz kvalitetnega materiala, ki je varen, saj se iz njega ne izločajo tuje snovi. Plastične vodovodne cevi se uporabljajo večinoma za notranje hišne napeljave, za zunanje večje napeljave se največkrat uporabljajo vodovodne cevi iz polietilena. Litoželezne ductil cevi so primerne za vodovode in kanalizacijo. Vodovodne cevi so na notranji strani zaščitene z malto, ki je nanešena centrifugalno kar pomeni, da je površina zelo trdna in gladka. Zunanja površina pa je zaščitena s premazom proti koroziji.

 

Polietilenske cevi za vodovod cena